אפרת – גבעת התמר

בגבעת התמר באפרת מבצעת חברת ש.א.ג פרוייקט משולב של בניה רוויה ובניה צמודת קרקע בת 33 יח"ד.

הבתים מאופיינים במפרט עשיר וסטנדרט גבוה.