פרויקטים בביצוע

קרית ארבע

בימים אלו נמצאת החברה בשלבים מתקדים של בניית שכונה חדשה בקרית ארבע. השכונה כוללת 56 יח"ד בבניה רוויה.