תל ארזה ירושלים

מהפרוייקטים הראשונים שבצעה חברת ש.א.ג.

בניית בנייני מגורים בשכונת תל ארזה בירושלים