תל ציון

בליבו של הישוב תל ציון בונה חברת ש.א.ג בשיתוף עם חברת בנייני בר אמנה פרוייקט בניה גדול עבור הציבור החרדי.

בפרוייקט כ 400 יח"ד.

בימים אלו אנו עומדים לפני סיומו של שלב ב' ובו כ- 108 יח"ד המותאמות לאופיו של הציבור החרדי.