מבני ציבור

בית כנסת עפרה

בישוב עפרה בנתה החברה לרווחת בתושבים בית כנסת חדיש ומפואר אשר משמש את תושבי הישוב.